Tag: อาหารเหลือทิ้งจากครัว

อาหารเหลือทิ้งจากครัว จัดการได้ สิ่งแวดล้อมก็ดี

อาหารเหลือทิ้งจากครัว จัดการได้ สิ่งแวดล้อมก็ดี

หลายครั้งที่เรามักจะเจอปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม และเร็มักจะมองออกไปไกลตัวจากนั้นก็ทำการแก้ปัญหา ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว เราสามารถทำได้ง่ายมากกว่านั้นเพียงแค่มองใกล้ๆ ตัว เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นล้วนแกต่เกิดจากพฤติกรรมของเราทั้งสิ้น เป็นต้นว่าเรื่องของการกำจัดเศษอาหารที่เหลือรับประทาน เป็นต้น เคยสังเกตไหมเวลาที่เราทำอาหารเสร็จทีไรจะมีอาหารเหลือทิ้งทุกครั้ง ซึ่งเราเองก็คิดว่าเราคำนวณเรื่องนี้มาอย่างดีแล้วว่าวันนี้จำเมนูอะไรใช้ผัก หรือ เนื้อสัตว์มากน้อยเท่าไร แต่พอทำเสร็จทีไรก็มีอาหารเหลือทิ้งทุกครั้ง จริงอยู่ที่ของสดพวกนี้สามารถย่อยสลายได้แต่มันก็ทำให้เกิดการสิ้นเปลืองทรัพยากรได้เหมือนกัน เรามาดูกันดีกว่าว่าจะจัดการอาหารเหลือทิ้งจากครัวได้อย่างไรบ้าง เพื่อลดขยะและลดโลกร้อนที่ส่งผลเสียกับสิ่งแวดล้อมและทำให้ชีวิตของคุณแย่ลงด้วย โดยมีการประเมินว่า 1 ใน 3…

Read More